Tuisblad

Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland is hoofsaaklik ’n plattelandse sinode met 82 gemeentes – waarvan die meeste in die provinsie Noord-Kaap geleë is. Enkele gemeentes (14) is in die provinsie Noordwes (die ring van Mafikeng en die ring van Reivilo).

Die sinodale streek het twee “hoofstede”, nl. Kimberley (Noord-Kaap) en Mahikeng (Noord-Wes). Die ander groot sentrum is Upington aan die walle van die Oranjerivier. Nie een van die groot sentra is sentraal geleë in die streek nie. Die sinode strek oor ’n baie wye gebied met groot afstande tussen die onderskeie sentra.

Die sinodale kantoor is in Kimberley. Die grens na die Vrystaat is slegs 10 km na die ooste van Kimberley.

 Kontak ons Kalender Jaarprogram  Nuusbrief Nuusbrief  Hospitaal Oornaghuis Konferensie Geriewe