eNuus Noord-Kaapland

Teken my asb. in op Noord-Kaapland eNuus

Noord-Kaapland eNuus is ’n elektroniese nuusbrief wat weekliks uit die Sinodale Kantoor van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland gestuur word. Noord-Kaapland eNuus:

  • tree op as draer van die roepingsverstaan van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland.
  • dien as kommunikasie-kanaal met gemeentes, leraars, ringe, ander sinodale kantore en die kantoor van die Algemene Sinode.
  • stel die werksaamhede van die sinodale kommissies en taakspanne van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland bekend.

Nuutste uitgawe

Jaargang 9 – Uitgawe 17 – 23 Mei 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 16 – 16 Mei 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 15 – 9 Mei 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 14 – 2 Mei 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 13 – 25 April 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 12 – 18 April 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 11 – 28 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 10 – 21 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 9 – 14 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 8 – 7 Maart 2017