eNuus Noord-Kaapland

Teken my asb. in op Noord-Kaapland eNuus

Noord-Kaapland eNuus is ’n elektroniese nuusbrief wat weekliks uit die Sinodale Kantoor van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland gestuur word. Noord-Kaapland eNuus:

  • tree op as draer van die roepingsverstaan van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland.
  • dien as kommunikasie-kanaal met gemeentes, leraars, ringe, ander sinodale kantore en die kantoor van die Algemene Sinode.
  • stel die werksaamhede van die sinodale kommissies en taakspanne van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland bekend.

Nuutste uitgawe

Jaargang 9 – Uitgawe 11 – 28 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 10 – 21 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 9 – 14 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 8 – 7 Maart 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 7 – 28 Februarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 6 – 21 Februarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 5 – 14 Februarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 4 – 7 Februarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 3 – 31 Januarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 2 – 24 Januarie 2017

Jaargang 9 – Uitgawe 1 – 17 Januarie 2017

Jaargang 8 – Uitgawe 46 – 16 November 2016

Jaargang 8 – Uitgawe 45 – 15 November 2016

Jaargang 8 – Uitgawe 44 – 8 November 2016

Jaargang 8 – Uitgawe 43 – 1 November 2016